VENTURE GYM EXPERTIS GÅR ÖVER

Business Accelerator och start program är nyckeln till omvärlden!

Venture Gym är en expertorganisation med fokus på att utveckla förutsättningarna för sina kunders affärsverksamhet. Venture Gyms historia började 2010 då man ordnade den första företagsacceleratorträningen riktad till Start - up -företag.

 

Bolagets styrka är den omfattande expertisen oberoende av bransch samt ett bra samarbetsnätverk vars kunskaper företaget utnyttjar i sina kundprojekt. Företaget erbjuder produktkoncept för tjänster inom företagsaccelration, coachning, expertis och finansiering i synnerhet åt startup-företag och andra tillväxtföretag och -företagare.

Vi koncentrerar oss på de frågor som är väsentliga för våra kunders affärsverksamhet, vi hjälper till att identifiera möjligheterna för att skapa mervärde och vi leder utvecklingen spikrakt framåt hela vägen. Förutom vår egen expertis erbjuder vi våra kunder ett nätverk av våra internationella kolleger, placerare och företagsledningsproffs.

 

Förutom i Finland är vi verksamma i San Fransisco och Berlin.

 

Yrityskiihdyttämön logo

Vi har specialiserat oss på startup- och tillväxtföretag och vi har en  bred expertis för situationer där kunden måste göra svåra beslut, ritkta in resurser eller måste förnya sig på den turbulenta marknaden.

"Money is the most powerful and pervasive secular force on the planet. Yet for most, it's a source of mysticism and mystery"

 

Dick Wagner, JD, CFP

Vi förbinder oss till en ökning av våra kunders konkurrenskraft och internationalisering och vi stöder företagare att vidta strategiska åtgärder.

Startti - Program

Venture Gym Oy:s affärsidé är att erbjuda experttjänster som stödjer tillväxt och internationalisering för nya företag samt företag som håller på att lösgöra sig från ett existerande bolag.

 

För detta ändamål har vi skapat vårt egna Startti – program som är avsett för innovativa företag med internationell potential och en önskan om tillväxt. Vårt Startti –program kombinerar innovativa affärs- och produktidéer, internationellt erfarna företagare och finansiering från både den privata och offentliga sektorn.

 

Under Startti genomför vi åtgärder tillsammans med företagare med sikte på att snabbt bearbeta de blivande företagen så att de duger som objekt för riskplacerare. Vårt Startti –program består av två delar. I den fösta delen ger vi företagarna grundläggande förutsättningar och coachar dem och företaget elementärt.  I den andra delen fokuserar vi oss på det som vi märkt att behöver utvecklas. Man kan söka till Startti med en fritt formulerad ansökan. Vi gör valet på basis av ansökan och intervjuer.

 

"So a lot of people is an animal smarter, it does not take more than you need. Man does not even know what you need."

 

Demokritos, 460-371 ekr.

Starter - Programmet kan ansöka om fritt formulerad ansökan. Programvalet görs på grundval av de ansökningar och intervjuer.

vi är intresserade av

 

Vi fokuserar på branscher som är:

 

 Video och Mobile - spel

Skal IKT-lösningar

 Hälsa och välbefinnande

 Renewable Energy och Fintech

förutsättningar

Vi fokuserar på företag med:

 

     skalbarhet

     Har internationell potential

     Ägarna har åtagit sig att

     Bra lag och know-howd to

     Good team and know-how

Våra tjänster

 

Vi erbjuder mångsidiga experttjänster för att utveckla och styra affärsverksamhet och service som sker i Finland och utomlands.

Startti är ett tjänstekoncept avsett för alla företagare och företag som tror på den egna idén och dess tillväxtmöjligheter. Med Startti eftersträvas snabb tillväxt och internationalisering.

 

Man kan söka till Startti-programmet med en fritt formulerad ansökan. Vi gör valet på basis av ansökan och intervjuer.  .

 

Accelerator

Start

 

Läs mer..

 

Placeringstjänster

 

Vi erbjuder mångsidiga placeringstjänster åt våra kunder, antingen ensamt eller tillsammans med andra placerare. Typiska placeringar är produktutveckling, investeringar, företagsköp, omstrukturering av ägande och finansiering samt kapitaltillskott.  Vår expertis och våra nätverk hjälper oss att erbjuda det rätta finansieringsalternativet i alla situationer.

 

 

Experttjänster

 

In expert services, we combine our diverse expertise and Våra experttjänster kombinerar vårt mångsidiga kunnande och erfarenhet i klara lösningar på våra kunders utmaningar – tillväxt, utveckling, riskhantering, god styrning och bättre prestationer i alla skeden.

 

Våra experter på företagsledning skapar lösningar som medför konkret mervärde  till våra kunders affärsverksamhet

 

 

Styrelsen och ledningsgrupper    F/U    försäljning och marknadsföring    Internationalisering etablera sig i     Networks

Vinningar

Starter - de resultat som uppnåtts under programmet:

 

78 st.

65 M€.

8 st.

Företaget

 

70 jobb

 

Finansiering

 

8 Spin-off

6 Patents

Venture Gym Oy

 

Juha Vainion katu 2

48100 KOTKA FINLAND

y-tunnus: 2578126-1

 

Email:

Web:

 

info(at)venturegym.fi

www.venturegym.fi

© Copyright Venture Gym Oy . All Rights Reserved.

Yrityskiihdyttämön logo
Yrityskiihdyttämön logo
Yrityskiihdyttämön logo
Yrityskiihdyttämön logo
Yrityskiihdyttämön logo
Yrityskiihdyttämön logo
Yrityskiihdyttämön logo